Facebook share Twitter share Print

งานประเพณีตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

- ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี หลักธรรมคำสอน - การจำหน่ายสินค้าของชุมชนและสินค้า OTOP

สถานที่ดำเนินการ
ณ สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
27/11/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
29/11/2565 : ไม่ระบุเวลา