แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   16 พ.ย. 2565 11 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2564.....   11 ก.พ. 2564 391 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค.....   20 ม.ค. 2564 359 ครั้ง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(ขนาด.....   20 ม.ค. 2564 353 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค.....   21 ธ.ค. 2563 378 ครั้ง
แผนการจัดจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔   27 พ.ย. 2563 395 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง .....   27 พ.ค. 2563 88815 ครั้ง