ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำป้ายโครงการ   15 ธ.ค. 2564 182 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม   15 ธ.ค. 2564 179 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ   14 ธ.ค. 2564 170 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถ   14 ธ.ค. 2564 166 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์   3 ธ.ค. 2564 153 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์   2 พ.ย. 2564 103 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จางทำพวงมาลา เพื่อใช้สำหรับพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพ.....   21 ต.ค. 2564 102 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30 ส.ค. 2564 204 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   23 ส.ค. 2564 203 ครั้ง