รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565   29 เม.ย. 2565 77 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565   29 เม.ย. 2565 74 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค 2565 84 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 97 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 66 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564   31 ธ.ค. 2564 39 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 136 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 138 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี แบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระห.....   30 ก.ย. 2564 165 ครั้ง