ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมจัดงานสืบสานตำนานอาหารล้านนา 4 สายน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ด้วยวิ.....   25 ก.ย. 2561 245 ครั้ง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคากิจกรรมจัดงานตามรอยสืบสานตำนานอาหารล้านนา 4 สายน้ำ ปิง วัง ยม น่าน   17 ก.ย. 2561 285 ครั้ง
ร่าง TOR กิจกรรมจัดงานตามรอยสืบสานตำนานอาหารล้านนา 4 สายน้ำ ปิง วัง ยม น่าน   17 ก.ย. 2561 247 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสตัวัล 2018   18 มิ.ย. 2561 263 ครั้ง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล 2018   11 มิ.ย. 2561 279 ครั้ง
รายละเอียดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างกิจกรรมเทศกาลดนตรี "แจ้ซ้อนมิวสิคเฟ.....   11 มิ.ย. 2561 1022 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล 2018   31 พ.ค. 2561 163 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมงานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ .....   22 พ.ค. 2561 149 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ด้วยวิธี.....   30 เม.ย. 2561 137 ครั้ง