ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดล.....   29 ก.ค. 2563 54 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง กิจกรรมปรับปร.....   2 ก.ค. 2563 71 ครั้ง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ก.....   26 มิ.ย. 2563 64 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   11 มิ.ย. 2563 72 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง กิจกรรมปรับปรุง.....   11 มิ.ย. 2563 61 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 มิ.ย. 2563 51 ครั้ง
ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 256.....   12 ก.พ. 2563 68 ครั้ง icon
ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมจัดงานสืบสานตำนวนพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลาง.....   7 ก.พ. 2563 77 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมจัดงานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุร.....   24 พ.ค. 2562 177 ครั้ง