ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง

23 มิ.ย. 2565      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจิรสิน แก้วเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูล และผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง โดยมี นายควง ใสแจ่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง