เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มิ.ย. 2565      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา เตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ลายอัตลักษณ์ลำปางให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย และส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ในการสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องมัลติมีเดีย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)