: ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565

20 ต.ค. 2565      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวรุ้งลาวัลย์ จันทร์ยอด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน โมเดลแก้จน