บ้านเสานัก

24 ธ.ค. 2562      210 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากหลังหนึ่งในจังหวัดลำปาง เป็นบ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น รูปแบบ และความเก่าของบ้านเสานัก สะท้อนให้เห็น ถึงวิถีชีวิต รสนิยม แบบแผนประเพณีพื้นเมืองของชาวลำปางเป็นอย่างดี