วัดพระพุทธบาทวังตวง

21 ก.พ. 2565      410 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     

            "วัดพระพุทธบาทวังตวง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพระบาทวังตวง ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีปูชนียวัตถุ รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าและรอบพระบาทของพระอานนท์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ และมณฑป ครอบรอยพระพุทธบาท ไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาศาสนสถานให้สาธุชนศรัทธาชาวบ้านในเขตอำเภอแม่พริกและใกล้เคียง ทางวัดจึงได้มีการจัดงานประเพณีสรงน้ำรอยพระธาตุขึ้นช่วงเดือน 8 เป็งเหนือของทุกปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เว็บไซด์ : https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87-1085087791551208/