ถ้ำผ่าผางาม

21 ก.พ. 2565      948 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

              "ถ้ำผ่าผางาม" อยู่ในเขตท้องที่บ้านท่าชุม ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง อยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 15 กิโลเมตร ถ้ำน้ำผ่าผางามเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีทางวกไปวนมาและมีความลึกประมาณ 300 เมตร ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่าน อากาศเย็นสบาย และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามตระการตา

             "วัดถ้ำผางาม" เป็นสำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังสี วัดถ้ำผางาม (ม.) เนื่องจากถ้ำน้ำผ่าผางาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการเข้าวาระประชุมของจังหวัดลำปาง ทาง สจ. และทางนายอำเภอแม่พริก ที่ได้เข้าประชุมเสนอว่าอำเภอแม่พริกไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่น นอกจากถ้ำน้ำผ่าผางามเพียงแห่งเดียว ดังนั้น เมื่อจังหวัดมอบหมายให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางอีกแห่งหนึ่ง ทางอำเภอแม่พริกจึงได้พัฒนา วัดถ้ำผางาม แห่งนี้ด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เว็บไซด์ : http://park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=955
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-1654400254821100/