วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

21 ก.พ. 2565      512 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

             "วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์" ตั้งอยู่ที่ 96 หมู่ 3 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลครึ่ง ทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านแม่เติน 2. บ้านนาบ้านไร่ 3. บ้านแม่แก่ง และ 4. บ้านใหม่ทุ่งเจริญ ในบริเวณใกล้เคียงไม่มีหมู่บ้าน จุดสนใจของวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ คือ “อุโบสถที่สร้างด้วยไม้สักทอง” ทั้งหลังตั้งบนเนินเขาเล็กๆ 

             ปัจจุบัน วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวในมิติศาสนาที่งดงาม สงบร่มรื่น สำหรับผู้ที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติ และผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงธรรมะ และสร้างความสงบในใจ ทางวัดมีห้องพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ด้วยเช่นกัน ทั้งสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ หรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน